Vergroot impact met een veerkrachtig netwerk

Je bent ambtenaar, programmaleider, afdelingshoofd of strategisch adviseur en je wilt graag:

  • samenhang creeren tussen een veelheid aan initiatieven;

  • met andere partijen doelen realiseren;

  • kennis laten circuleren;

  • nieuwe markten helpen ontwikkelen.

Je bent iemand die in zijn element is als je samenwerkt met mensen. In de rol van verbinder voel je je goed en je bent wars van procedures en regeltjes.

Wat zou het toch geweldig zijn als co-creatie in netwerken soepel tot nieuwe concepten, diensten en verbindingen zou leiden.

Helaas...... de werkelijkheid is vaak veel weerbarstiger...en waarschijnlijk heb je dit zelf ook al ervaren. Je hebt misschien al eerder partijen bij elkaar gebracht om integraal te kunnen werken. Je ontmoet tenslotte genoeg geïnspireerde en ambitieuze mensen waar je zelf ook enthousiast van wordt.

Maar waarom lukt het niet de samenwerking in netwerken vitaal en veerkrachtig te houden?

Terwijl je net de partijen buiten je organisatie op een lijn hebt, stuit je op de schotten tussen de beleidsvakjes in je eigen organisatie en op de strakke kaders van de procedures. Na een enthousiast begin haken de eerste partijen wegens gebrek aan tijd en interesse af. Soms krijg je het gevoel alsof je vastzit in stroop! Heel frustrerend en niet effectief. Als ex-ambtenaar ken ik deze frustratie als geen ander.

Zou het niet fantastisch zijn als werken in netwerken energie geeft? Dat jij en je partners het gevoel hebben een zinvolle bijdrage te kunnen leveren? En dat netwerkpartners zich echt willen inzetten om samen succesvol te zijn?

Dan kan iedereen doen waar hij goed in is en heb je baat bij de inspanningen van anderen in het netwerk. Dan is samenhang en integraal werken mogelijk tussen initiatieven die er zijn op gebied van energie, water, groen en recreatie, voedsel, werkgelegenheid en economie.  Dan hoeft het wiel niet opnieuw uitgevonden te worden, omdat kennis wordt gedeeld. En kunnen nieuwe markten ontstaan bijvoorbeeld rondom regionaal voedsel of duurzame energie toepassingen in woningen door koppelen van vraag en aanbod.

Ik kan je helpen organiseren dat mensen elkaar vinden en energie krijgen om aan de slag te gaan én tegelijkertijd bouwen aan een structuur om het proces van netwerkvorming beheersbaar te maken.

Ik ben Lidwien Reyn van Bureau Mozaiek. De naam van mijn bedrijf ontstond spontaan tijdens een bezoek aan Park Guell in Barcelona. In Park Guell staan prachtige organische mozaiek banken ontworpen door de Catalaanse architect Antoni Gaudi. Ineens besefte ik dat ik met verbinden van verschillende perspectieven, partijen en ambities hetzelfde doe als bij het leggen van een mozaiek.

Vanuit het bestaande ontstaat een nieuw, mooi en bruikbaar product door het leggen van nieuwe verbindingen! En dat is wat ik doe.

Ik help je door:

  • Opbouw van een netwerk met een aanpak gericht op onderlinge verbindingen en op ontwikkeling van een bepaalde inhoud. Daar waar de energie op het inhoudelijk thema zit, zoek ik op en verbind ik aan elkaar. En middels netwerkanalyse maak ik zichtbaar waar aanknopingspunten te vinden zijn voor netwerksturing.
  • Bestaande netwerken te verdiepen. Ik kan een neutrale actor zijn met de opdracht het netwerk veerkrachtig te houden of te maken. Netwerken kunnen meer of minder verankerd zijn door organisatievorm of financiering. Robuust of vluchtig. Vitaal of niet vitaal. Hoezeer netwerken ook verschillen, uiteindelijk bepaalt de kwaliteit van de relaties de waarde van het netwerk. 
  • Bestaande netwerken te verbreden. Door relaties te leggen die er eerder niet waren kan het netwerk productiever worden in een grotere context. Want als relaties en interactiepatronen veranderen, verandert het grotere systeem.

Ik werk samen in het collectief Netwerk & co met:

Eelke Wielinga linkconsult.nl
Rosa Lucassen burosa.nl
Bowine Wijffels  cailinpartners.nl en nature-wise.nl
Karen Jonkers en Julien Haffmans c-realist.nl
Tony Weggemans ayit.nl
Sjoerd Robijn

Kijk ook eens op www.netwerkenco.nl