Versterk innovatie met een Community of Practice

Je bent adviseur strategie, kennis en innovatie, afdelingshoofd of directeur en bezig met:

 • belangrijke trends en ontwikkelingen voor jouw organisatie 
 • het klaar maken van jouw organisatie voor de toekomst 
 • kennismanagement
 • sociale innovatie

Je ziet dat jouw organisatie nieuwe vraagstukken, zoals het sluiten van regionale kringlopen van water, voedsel, afval en energie, niet meer op een standaard manier kan oplossen.

Zelf de regie nemen en vasthouden kost gewoon teveel tijd en geld en levert ook niet de beste inhoudelijke resultaten op. Je weet ook dat oplossingen voor nieuwe vraagstukken meestal niet voortkomen uit verbeteren of kleine aanpassingen van bestaande werkwijzen. Je vraagt je af hoe en wat dan een nieuwe route kan zijn...

Maar in de waan van de dag met deadlines, tijdgebrek, vastgestelde kaders en voorgeschreven oplossingen kom je er niet aan toe om hiernaar te zoeken.

Het zou misschien helpen als je iemand had met wie je zou kunnen sparren, maar in je eigen directe omgeving heb je geen echte sparringpartner. Terwijl je weet dat het beter kan, heb je nog geen zicht op wat nodig is en wat mogelijk is. Dat voelt onzeker en je hebt het gevoel alsof je vastzit, terwijl je graag vooruit wilt.

Zou het niet veel energie geven om uit dezelfde patronen te kunnen stappen en al doende een andere manier van werken te leren?

Hoe zou het zijn richting te krijgen en vooruit te komen doordat gelijkgestemde mensen je voeden met nieuwe ideeën, tips, voorbeelden en een ander perspectief? Wat zou het prettig bevestigend voelen als anderen jouw ideeën herkennen en kunnen aanvullen?

Dit is allemaal mogelijk in een innovatie- en leeromgeving zoals een Community of Practice!

In zo'n leeromgeving kan jij samen met de professionals uit jouw organisatie of juist van daarbuiten een nieuwe werkpraktijk en vaardigheden ontwikkelen die aansluit bij de eisen van de toekomst. Je brengt vragen of dilemma’s in die nauw aansluiten bij je eigen praktijk en die een stap verder gebracht moeten worden. Vragen die ook bij anderen herkenning oproepen, complex zijn en waar we onze weg nog niet in hebben gevonden, bijvoorbeeld:

 • Wat werkt om met problemen in krimpregio’s om te gaan en de leefbaarheid structureel te verbeteren?
 • Hoe kan ik nieuwe businessmodellen toepassen in mijn praktijk?
 • Hoe sluit ik aan bij initiatieven uit de samenleving en hoe kies ik welke wel en niet te omarmen? 

Gezamenlijk met andere professionals die eenzelfde passie, praktijk en belang delen, probeer je praktijkvragen op te lossen of verder te brengen.

Door het uitwisselen van ervaringen met anderen die een zelfde soort werkpraktijk hebben, verkennen van jouw eigen rol daarin en aangevuld met expert- en wetenschappelijke kennis, ontstaat er nieuwe kennis die leidt tot een nieuwe praktijk van handelen. En het is bovendien nog erg leuk ook om met elkaar slimme dingen te doen!

Ik kan je helpen bij het organiseren en begeleiden van leerkringen of Communities of Practice, zodat jij je kan focussen op de inhoudelijke en proces resultaten en organisatorische verankering daarvan.

Bij de begeleiding zet ik mijn innerlijke antenne om signalen op te vangen en sterke betrokkenheid bij anderen in. Daarnaast kan ik je adviseren over inbedding van de nieuwe werkpraktijk in bestaande routines en procedures.

Wie ben ik? Ik ben Lidwien Reyn en heb ruim 8 jaar ervaring met het organiseren en begeleiden van Communities of Practice en andere leerkringen.

Ik weet dat je samen slimmer bent.

Lange tijd heb ik gedacht dat kennisoverdracht daarvoor voldoende was. Inmiddels weet ik beter. Ik heb geleerd dat mensen die urgentie voelen te veranderen maar nog niet weten hoe, happig zijn om zichzelf (persoonlijk) te ontwikkelen.

En ik heb geleerd welke condities je kunt en moet scheppen waaronder deze ambitieuze professionals tot bloei kunnen komen. Voor zichzelf, voor de organisatie en voor de vooruitgang. En daar kan ik jou mee helpen!

Ik help je door:

 • Het samenbrengen van de noodzakelijke ingrediënten om in een Community of Practice gefocust te kunnen werken, zodat verrassende uitkomsten kunnen ontstaan. Samen benoemen we een duidelijk domein, heldere inhoud en herkenbare onderzoeksvragen en een gevarieerde groep deelnemers met eenzelfde werkpraktijk die een visie, belang of passie delen. 
 • Het bieden van inzicht in behoeften en ambities van (potentiële) deelnemers aan de Community of Practice die samen met jou oplossingen willen zoeken voor hetzelfde vraagstuk door voeren van intakegesprekken.
 • Het ontwerpen van het overall proces op basis van de geïnventariseerde behoeften van deelnemers en in overleg met jou;
 • Het gedetailleerd voorbereiden, plannen en organiseren van sessies in nauw overleg met de deelnemers;
 • Het faciliteren van iedere bijeenkomst, in aansluiting op behoeften en vragen van deelnemers; 
 • Het maken van een gezamenlijk eindproduct.

Wil je meer weten over het opzetten en begeleiden van Communities of Practice?

Download hier mijn publicatie "Tien stappen voor een succesvolle Community of Practice".