Krijg jij je visionaire ideeën gerealiseerd?

Ben jij strategisch adviseur, procesmanager, lector, onderzoeker of programmaleider en werk je aan maatschappelijke vraagstukken over energie, water, biodiversiteit, grondstoffen en voedsel?

Ben je inhoudelijk sterk, maar

  • heb je geen idee wat je moet doen om jouw ideeën ook uitgevoerd te krijgen?
  • zie je veel kansen voor de toekomst en voel je de urgentie dat er 'iets' moet gebeuren, maar vraag je je af hoe je andere mensen meekrijgt?
  • heb je minimale middelen (geld, tijd, ruimte van leidinggevenden) en een enorme (beleids)doelstelling en vraag je je af hoe je toch een vernieuwend resultaat kunt neerzetten?

Mensen zoals jij met een visie op 'Future Affairs' zijn heel hard nodig om het onmogelijke mogelijk te maken en zo richting te geven in een tijd van bezuiniging en verandering. Onze samenleving heeft jou met je creatieve, visionaire en wilde plannen nodig! Maar je blijft nu nog teveel steken in dromen en ideeën.

Er gebeurt te weinig en dat frustreert je. Dit hoeft niet zo te zijn.

Stel je eens voor dat jouw waardevolle ideeën ook zo concreet en praktisch zijn, dat ze dagelijkse praktijk worden. Dat er echt iets is veranderd in de samenleving door jouw toedoen. Dat zou toch fantastisch zijn?

Als je doorbraken wilt realiseren, is alleen een sterk idee en een goede techniek niet voldoende. Ook de proces- en sociale kant van innovatie moet je goed organiseren.

Door samen met anderen jouw idee verder te ontwikkelen, is het mogelijk daadwerkelijke verandering te bewerkstelligen.

En ik kan je daarbij helpen!

Ik ben Lidwien Reyn van Bureau Mozaiek. Ik begeleid overheden en kennisorganisaties bij het praktisch vormgeven van wilde toekomstplannen om de transitie naar een duurzame samenleving te versnellen.

Ik kan je helpen:

  • om jouw idee, plan of initiatief naar een hoger plan te tillen en concreet te maken 
  • meer draagvlak te creëren voor jouw idee, plan of initiatief 
  • om het allemaal georganiseerd te krijgen, zodat jij je bezig kunt houden met waar jij goed in bent: de inhoud!

Wil je weten waarom ik degene ben die jou het beste kan helpen? Lees dan mijn verhaal.