PUBLICATIES

2013 Tijdschrift Milieu van VVM: Regionaal is de trend (artikel) over duurzaamheidsknooppunten
2011 Community of Practice als leer- en werkvorm (artikel), Stadswerk magazine, nr.3, april 2011.
2010 Oneindig Laagland, duurzame gebiedsontwikkeling(magazine). AgentschapNL e.a., eerste uitgave, december 2010
2009 Cradle-to-cradle in gebiedsontwikkeling, tien waardevolle aanbevelingen van een community of practice; Oneindig Laagland, Communities of practice als effectieveondersteuning bij duurzame gebiedsontwikkeling (boekje). Leren voor Duurzame Ontwikkeling/aanjaagteam C2C, SenterNovem, 2009.
2007 Inconvenient Questions: diepgang in duurzame ontwikkeling (artikel). Tijdschrift O2 Magazine, Vereniging O2 Nederland, jaargang 15, nr.2, december 2007.
2000 Bedrijven tussen markt en overheid, handreiking aan bestuurders en managers bij verzelfstandigen, privatiseren en samenwerken (boek). Samson, Alphen aan den Rijn, 2000.
1997 Marktwerking in de sector openbaar vervoer (artikel). Tijdschrift Privatisering, SDU, jaargang 4, nr.8, 8 oktober 1997.
1993 ‘Theo en de chihuahua’, zelfregulering van verkeersgedrag (rapport). Recht & Beleid, Rijksuniversiteit Leiden, augustus 1993.
1993 Public Administration in Poland, an assessment of what is and what may be (rapport). Rijksuniversiteit Leiden, januari 1993.